|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ
s
em. letni  r.a. 2020/2021

SEMESTR LETNi

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363), począwszy od dnia 10 maja br. zmienia się formę kształcenia na kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

Zmiana formy kształcenia dotyczy ostatnich semestrów studiów I i II stopnia

 

 

STUDIA STACJONARNE / STACJONARNE 26 PLUS

kierunek: ADMINISTRACJA

Pobierz plik (Administracja I stopień.docx) Administracja I stopień.doc

Pobierz plik (Administracja II stopnia.docx) Administracja II stopień.docx

 

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe I stopień.docx) Bezpieczeństwo narodowe I stopień.docx

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe II stopień.docx) Bezpieczeństwo narodowe II stopnień.docx

Pobierz plik (BN I rok II stopnia 26+.docx) BN I rok II stopnia 26+.docx

 Pobierz plik (BN III rok - 26+.docx)  III BN 26+ I stopień.docx

 

kierunek: KRYMINOLOGIA STOSOWANA

Pobierz plik (Kryminologia stosowana.doc) Kryminologia stosowana.doc

 

Wychowanie fizyczne

ZMIANA PLANU Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - OD DNIA 4 MAJA 2021 r.

 

Pobierz plik (plan zajęć z wychowania fizycznego sem letni 2021.docx) plan zajęć z wf od 4 maja 2021.docx

 

UWAGA!!! Zmiana dnia w planie !!!

W dniu 7.04.2021r. odbędą się zajęcia poniedziałkowe I tygodnia zajęć

W dniu 16.06.2021r. odbędą się zajęcia piątkowe I tygodnia zajęć

Uwaga Studenci I roku !!!
Przedmiot Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych 26plus I stopnia wszystkich kierunków.

PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE !!!
Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021r.


STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: ADMINISTRACJA

Pobierz plik (Administracja niestacjonarne- I stopień.docx) Administracja niestacjonarne- I stopień.docx

Pobierz plik (Administracja niestacjonarne- II stopień.docx)Administracja niestacjonarne- II stopień.docx

 

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe NS I stopień.docx)Bezpieczeństwo narodowe NS I stopień.docx

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe NS II stopień.docx) Bezpieczeństwo narodowe NS II stopień.docx

 

kierunek: KRYMINOLOGIA STOSOWANA

Pobierz plik (Kryminologia.docx)  Kryminologia.docx

PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE !!!

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021r.

Back to top