|   EN

Wydział Ekonomiczny - plan zajęć

 

r. a. 2020/2021

Pobierz plik (ORGANIZACJA r.a. 2020-2021.doc)ORGANIZACJA r.a. 2020-2021.doc

 

Szanowni Studenci,

w nawiązaniu do Komunikatu nr 15/140/2020 Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 23 października 2020r., jak również z uwględnieniem wewnętrznych wytycznych JM Rektora AJP, Dziekan Wydziału Ekonomicznego informuje, że od 27 października do odwołania wszystkie zajęcia na kierunkach funkcjonujących na Wydziale Ekonomicznym prowadzone bedę w formie ON-LINE zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

W programie studiów nie zostały wskazane przedmioty, które bezwzględnie winny być prowadzone w formule tradycyjnej, tj. kontakcie bezpośrednim.

 

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY

Pobierz plik (PLAN ZAJĘĆ Z WF W TERENIE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx)PLAN ZAJĘĆ SEKCJI KU AZS AJP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx

Pobierz plik (PLAN ZAJĘĆ SEKCJI KU AZS AJP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx)PLAN ZAJĘĆ Z WF W TERENIE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx

 

Pobierz plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów LOGISTYKA I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów LOGISTYKA I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

 

Pobierz plik (plan studiów II stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów II stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

 

 

SEMESTR LETNI

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zgodnie z KOMUNIKATEM NR 6/140/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany form kształcenia na kierunku studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

W związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 24 lutego br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia „stacjonarnego” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe) na kształcenie wyłącznie zdalne.

 

ZMIANA PLANY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - OD DNIA 5 MAJA 2021 r.

Pobierz plik (plan zajęć z wychowania fizycznego od 5 maja 2021.docx)plan zajęć z wychowania fizycznego od 5 maja 2021.docx

 

 

Pobierz plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC I stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC I stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów LOGISTYKA I stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc)plan studiów LOGISTYKA I stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc)plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc

 

Pobierz plik (plan studiów II stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc)plan studiów II stopień (SS) semestr letni 2020-2021.doc

 

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

aktualizacja - 29.04.2021 r.

 


STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Pobierz plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

Pobierz plik (plan studiów LOGISTYKA I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów LOGISTYKA I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

 

Pobierz plik (plan studiów II stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów II stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

 

 

SEMESTR LETNI

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zgodnie z KOMUNIKATEM NR 6/140/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany form kształcenia na kierunku studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

W związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 24 lutego br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia „stacjonarnego” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe) na kształcenie wyłącznie zdalne.

 

Pobierz plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień, studia niestacjonarne, semestr letni 2020-2021.doc)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień, studia niestacjonarne, semestr letni 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów LOGISTYKA I stopień, studia niestacjonarne, semestr letni 2020-21.doc)plan studiów LOGISTYKA I stopień, studia niestacjonarne, semestr letni 2020-21.doc

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień studia niestacjonarne, semestr letni 2020-21.doc)plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień studia niestacjonarne, semestr letni 2020-21.doc

 

Pobierz plik (plan studiów II stopień (NS) semestr letni2020-21.doc)plan studiów II stopień (NS) semestr letni2020-21.doc

 

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

aktualizacja - 22.04.2021 r.


 

Back to top