|   EN

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu - plan zajęć

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Studia stacjonarne/studia niestacjonarne

I semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne: 04.10.2021 - 06.02.2022 (15 tygodni zajęć)

Przerwa świąteczna: 23.12.2021 - 09.01.2022

Sesja egzaminacyjna: 07.02.2022 - 20.02.2022

Przerwa międzysemestralna: 21.02.2022 - 28.02.2022

Sesja poprawkowa: 01.03.2022 - 14.03.2022

 

Dodatkowy dzień wolny:

− dzień rektorski: 12.11.2021

 

Zmiana dnia w planie:

− dnia 1.02.2022 (wtorek) odbędą się zajęcia czwartkowe,

− dnia 2.02.2022 (środa) odbędą się zajęcia piątkowe.

 

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń do protokołu elektronicznego mija z dniem 6.02.2022r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen po sesji egzaminacyjnej do protokołu elektronicznego mija z dniem 20.02.2022r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń i egzaminów poprawkowych do protokołu elektronicznego mija z dniem 14.03.2022 r.

 

II semestr letni

Zajęcia dydaktyczne: 01.03.2022 - 23.06.2022 (15 tygodni zajęć)

Przerwa świąteczna: 14.04.2022 - 19.04.2022

Sesja egzaminacyjna: 24.06.2022 - 07.07.2022

Sesja poprawkowa: 01.09.2022 - 14.09.2022

 

Dodatkowe dni wolne:

− dzień rektorski: 02.05.2022

− dzień rektorski: 17.06.2022

 

Zmiana dnia w planie:

− dnia 20.04.2022 (środa) odbędą się zajęcia poniedziałkowe,

− dnia 22.06.2022 (środa) odbędą się zajęcia piątkowe.

 

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń do protokołu elektronicznego mija z dniem 23.06.2022r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen po sesji egzaminacyjnej do protokołu elektronicznego mija z dniem 7.07.2022r.

Ostateczny termin wprowadzenia ocen z zaliczeń i egzaminów poprawkowych do protokołu elektronicznego mija z dniem 14.09.2022r.

 

 

DZIEŃ ADAPTACYJNY: 30.09.2021 r.

INAUGURACJA ROKU: 1.10.2021 r.

WRĘCZENIE DYPLOMÓW: 15.07.2022 r

 

 

PLAN  ZAJĘĆ

semestr ZIMOWY - rok akademicki 2021/2022

 

TURYSTYKA I REKREACJA

STUDIA  LICENCJACKIE:

 

  • plan zajęć

 

 

 

  • forma prowadzenia zajęć:

 

 

 

STUDIA  MAGISTERSKIE:

 

  • plan zajęć: 

 

 

 

  • forma prowadzenia zajęć:

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYJAZDÓW TERENOWYCH

 

PIELĘGNIARSTWO

 STUDIA LICENCJACKIE:

 

  • plan zajęć:

 

 

 

  • forma realizacji zajęć:

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

PLAN ZAJĘć Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

* studentów pierwszego roku studiów licencjackich (I stopnia), obowiazuje 30 godzin w-fu w semestrze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top