|       |   EN

Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Teatralna 25, pokój 21

tel. 506 402 869

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością i równego traktowania 
dr Anna Dobrychłop
e-mail: annadobrychlop@o2.pl, bon@ajp.edu.pl

Referent ds. osób z niepełnosprawnościami

mgr Iwona Szymańska

e-mail: bon@ajp.edu.pl

Uzyskasz: PORADĘ, POMOC i NIEZBĘDNE INFORMACJE.

Niepełnosprawny student AJP w Gorzowie Wielkopolskim może liczyć na:

  • pomoc materialną w formie stypendium socjalnego dla osoby niepełnosprawnej
  • pomoc w przygotowaniu materiałów w postaci elektronicznej
  • wsparcie psychologiczne i szkolenia w zakresie asertywności
  • informację, poradę i pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, itd.
  • zorganizowanie egzaminów w formie alternatywnej (forma alternatywna nie oznacza zwolnienia z egzaminu lub przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej).


Rada Niepełnosprawnych Studentów

Drodzy Studenci!

Dobrze wiemy, że nie zawsze jest nam lekko żyć i jak czasami trudno jest mówić o naszej niepełnoprawności. Obojętne, kogo z nas i w jakim stopniu niepełnosprawność dotknęła. Jednak nie musi tak być. Przecież wielu osobom udowodniliśmy, a przede wszystkim sobie, że damy radę!

Decydując się na studia w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, już stawiliśmy czoła naszym problemom. Nie wstydźmy się naszej niepełnosprawności, spróbujmy iść przez życie z podniesioną głową.

Pomóc nam w tym pragną także władze Uczelni oraz stowarzyszenia studenckie. Dla Was powołano Radę Studentów Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Pamiętajcie, że od nas zależy, jak wykorzystamy dane nam szanse.

Jeśli chcesz z nami kreować środowisko akademickie- zapraszamy!

Kontakt: bon@ajp.edu.pl

Przewodniczący RNS Jakub Opora

Back to top