|       |   EN

W ramach projektu Uczelnia dostępna zaplanowano zorganizowanie następujących rodzajów BEZPŁATNYCH szkoleń dla studentów i pracowników AJP:

1. Savoir-vivre wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);

2. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego:

- Uwolnij się od stresu i lęku,

- O opuszczaniu strefy komfortu i profilaktyce depresji,

- Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

- Trening umiejętności społecznych,

- Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

3. Szkolenia z metodyki nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami (tylko dla pracowników AJP);

4. Szkolenia z procedur na rzecz równych szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych oraz na rzecz dostępności (tylko dla pracowników AJP);

5. Szkolenia z Systemu OnDemand (tylko dla pracowników AJP). 

 

Szkolenia z savoir-vivre'u wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności i ze zdrowia psychicznego trwają 7 godzin dydaktycznych.

Miejsce szkoleń: AJP przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

ZAPRASZAMY!

 

UWAGA!

Harmonogram najbliższych szkoleń dla studentów AJP wraz z linkami do zapisów znajduje się poniżej. Szkolenia organizowane są w kontakcie bezpośrednim przy ul. Teatralnej 25, w sali 210.

Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zebrania się grupy.

 

1. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością narządu wzroku – 13.03.2023, w godz. 11.30 – 17.00. Zgłoszenia po linkiem do 10.03.2023, do godz. 12.00.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgLr_DusQdZpFhL64CYocpKRUOEhDNjYwN1FaVldHOTNDR0s0MUNQRlZDNS4u

2. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego: O opuszczaniu stery komfortu i profilaktyce depresji – 20.03.2023, w godz. 8.00 – 13.30. Zgłoszenia pod linkiem do 17.03.2023 do godz. 12.00

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgLr_DusQdZpFhL64CYocpKRURDlQUVhUUVdNMklNR1EyNklFMjlNSEFSTC4u

3. Savoir-vivre wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 1.04.2023, w godz. 9.00 – 14.30

Zapisy pod linkiem do 28.03.2023, do godz. 12.00

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgLr_DusQdZpFhL64CYocpKRUMlQyVVQ0NlM0WU0yNlEyUVZUOE85QjdONy4u

4. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością narządu ruchu – 3.04.2023, w godz. 8.00 – 13.30. Zapisy po linkiem do 30.03.2023 do godz. 12.00

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgLr_DusQdZpFhL64CYocpKRURDNIVkpJMlpGNEI2SUkwQ1lSTFVBRE03Wi4u

5. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego: Profilaktyka uzależnień behawioralnych - 17.04.2023, w godz. 15.00 – 20.30. Zapisy pod linkiem do 12.04.2023, do godz. 12.00

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgLr_DusQdZpFhL64CYocpKRUMFdZUkVHV1pWMjdDRzlBWFdINDhZUElOSC4u

6. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego: Trening umiejętności społecznych – 18.04.2023, w godz. 8.00 – 13.30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wsFDDDlIc0WgALsLffsMgLr_DusQdZpFhL64CYocpKRUMEFZTFhCQk9SRERGMVM2QVRJNkg3SkxJRS4u

 

ZAPRASZAMY!

 

Back to top