|       |   EN

Prezentujemy Państwu książkę pt.: "AKADEMIA RÓWNYCH SZANS Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych" pod redakcją naukową dr Anny Dobrychłop.

Książka jest zbiorem wiedzy o osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz wskazówek, pomagających efektywnie wspierać osoby z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Jak piszą recenzenci publikacji: "Gdy wiemy lepiej, również lepiej zaplanujemy profilaktykę. Rekomendując Wydawnictwu Edukacyjnemu „Akapit” wydanie tej publikacji, odpowiedzialnie piszemy – wiedzy nigdy nie jest za dużo."

 

Recenzenci:
Dr hab. prof. uczelni Mariusz Z. Jędrzejko – Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniami i Uzależnieniami w Józefowie
Dr Urszula Michalak-Marcinkowska – Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego


Zespół autorski:
Anna Dobrychłop, Magdalena Draszawka, Andrzej Draszawka, Monika Filińska, Justyna Lech, Aleksandra Włodarczak


Publikacja realizowana jest w ramach projektu „Uczelnia dostępna”i finansowana z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ISBN: 978-83-66951-37-2

 

Książka dostępna pod linkiem: http://cwn.ajp.edu.pl/2022/49/

 

pdf.gif

Akademia równych szans...

 

Back to top