|       |   EN

Rekrutacja na studia II stopnia

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2022/2023

Rejestracja elektroniczna od 13 czerwca 2022 na stronie Uczelni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od 27 czerwca 2022 w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna ul. Chopina 52) w dni powszednie od godz. 10.00 do 16.00 (tel. 95 727 95 10). Dokumenty można także przesłać pocztą na adres uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża ul. Teatralna 25, 66- 400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem: rekrutacja.

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 29/000/2021 Senatu AJP z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 zmienionej Uchwałą Nr 67/000/2021 Senatu AJP z dnia 23 listopada 2021 (patrz: Ogólne warunki rekrutacji).

 word.gif Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 • administracja 
 • bezpieczeństwo narodowe 

word.gif Wydział Ekonomiczny

 • zarządzanie 
 • finanse i rachunkowość 


 word.gif Wydział Humanistyczny

 • filologia polska 
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • pedagogika 

word.gifWydział Techniczny

 • mechanika i budowa maszyn 
 • informatyka 

word.gifWydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu

 • turystyka i rekreacja 

 

 

Back to top