|   EN

Aktualności

Lubuski Piknik ZdrowiaJuż w najbliższą niedzielę na STARYM RYNKU odbędzie się LUBUSKI PIKNIK ZDROWIA ?
My też tam będziemy?
Zapraszamy!

Wydział Ekonomiczny kształci studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami i trendami rynku pracy. Współpraca z przedsiębiorstwami, organizacjami okołobiznesowymi i jednostkami samorządowymi przyczyniła się do powstania idei studiów o profilu praktycznym w zakresie zarządzania. Koncepcja ta została pozytywnie zaopiniowania przez członków Konwentu WE oraz inne podmioty będące przedstawicielami szeroko pojętej sfery gospodarczej. Ponadto wypracowane rozwiązania dydaktyczne pozostają w ścisłym powiązaniu z obszarami badawczymi pracowników naukowych Wydziału, co gwarantuje łączenie praktycznego charakteru studiów z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie zarządzania i nauk pokrewnych.

Na zdjęciu: władze uczelni oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego Pieśń Gaudeamus igitur odśpiewali absolwenci kształcący się na pięciu Wydziałach Akademii im. Jakuba z Paradyża. Tytuły licencjata i magistra obroniło ponad dwieście pięćdziesięciu absolwentów AJP, a stu pięćdziesięciu jest w trakcie przygotowywania do obrony.


W tym roku uroczyste Wręczenie Dyplomów nietypowe i różniące się od poprzednich, odbywające się 4 razy i trwające przez dwa dni, bo zorganizowane zgodnie z reżimem sanitarnym.Zebranych Gości powitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
W pierwszym dniu dyplomy odebrali studenci Wydziału Ekonomicznego studiów I i II stopnia, kierunków: finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie.
W kolejnym dniu, 9 lipca 2021 r., dyplomy odebrali studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego studiów I i II stopnia kierunków: administracja i bezpieczeństwo narodowe; Wydziału Humanistycznego studiów I i II stopnia, kierunków: filologia polska, pedagogika, filologia angielska i niemiecka; Wydziału Technicznego, kierunków: informatyka i energetyka oraz studenci Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu, kierunku turystyka i rekreacja II stopnia.

Dla całej społeczności akademickiej to był trudny czas. Cytując Panią Rektor: „Był to bardzo trudny rok. Czas jednak jest takim lekarzem, który pozwala na zapamiętywanie tego, co jest dobre. Na pewno nauczyliśmy się bardzo dużo, na pewno nie zarzucimy zdalnego kształcenia, bo planujemy, że w ciągu tygodnia będzie jeden dzień tylko i wyłącznie zdalny, tylko na wykłady wybrane, bo to pozwoli studentom pracującym uczestniczyć w zajęciach. Staramy się wrócić do normalności, bo to, co jest nam bezwzględnie potrzebne, to bezpośredni kontakt”.

Absolwenci AJP czas studiowania będą wspominać przez całe życie, jako coś wyjątkowego, otwierającego nowe możliwości. Na sukces pracowali kilka lat i z pewnością mogą być z siebie dumni. Wiedza jest inwestycją w siebie. W imieniu całej społeczności AJP gratulujemy i życzymy powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Media:

https://gorzow.tvp.pl/54746111/absolwenci-wydzialu-ekonomicznego-akademii-im-jakuba-z-paradyza-odebrali-swoje-dyplomy

https://www.radiogorzow.pl/135803/135803/

https://www.eska.pl/gorzow/gorzow-na-ajp-birety-pofrunely-bo-dyplomy-odebrane-aa-doun-Qkju-8knb.html

 

Relacja: Barbara Kuska

Fotorelacja: Barbara Kuska, Monika Stefanek

Spotkanie pomocyjne dot. antologii poezji Stanisławy PlewińskiejDnia 8 lipca 2021 r. na dziedzińcu AJP przy ul. Teatralnej 25, odbyła się promocja antologii poezji Stanisławy Plewińskiej, którą opracowała prof. AJP dr Maria Maczel.


Gości powitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Następnie, o książce mówiła prof. AJP dr Maria Maczel. Zebrani goście mogli usłyszeć, że twórczość Pani Stanisławy Plewińskiej charakteryzuje szacunek dla ludzi wsi oraz tradycji ludowej i religii, zachwyt przyrodą, afirmacja prostego życia pełnego pracy, szczerości i szacunku. Autorka opisała również historię życia Pani Stanisławy Plewińskiej.

Głos zabrała także córka Pani Plewińskiej – Pani Agnieszka Lis. Po raz kolejny wyraziła serdeczne podziękowania za możliwość upamiętnienia Swojej Mamy, jej twórczości i tego, jakim była człowiekiem. Podkreśliła, że Jej Mama byłą osobą bardzo skromną, ciepłą, szanującą ludzi, empatyczną i dodała, że ich rodzinny dom zawsze był dla wszystkich otwarty.

Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Deszczno Aleksander Szperka, który podziękował za współpracę oraz potwierdził, że Pani Stanisława była niezwykłą Osobą.

Zebrani goście mogli zabrać ze sobą antologię poezji Stanisławy Plewińskiej, jak również album pt. ”Twych łąk i lasów mazajki”. Książkę  wydano dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Deszczno.

Relacja: Barbara Kuska

 

podziękowanie dla studentów i studentek AJP za pomoc w realizacji programu szczepieńPodziękowania dla studentek i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża,

Grafika z napisem NOWOŚĆ! INFORMATYKA II STOPNIAAkademia im. Jakuba z Paradyża otrzymała pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów II stopnia na kierunku informatyka, który prowadzony będzie przez Wydział Techniczny.


Wydział Techniczny dąży do kształcenia przyszłych absolwentów o dużej przydatności dla rynku pracy i rozwoju społeczeństwa regionu. W tym celu współpracuje z przemysłem, a lata współpracy przyczyniły się do podjęcia starań o rozszerzenie oferty Wydziału, przy jednoczesnej odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, czyli studia drugiego stopnia na kierunku informatyka. Kierunek ten stanowi odpowiedź na potrzeby otoczenia gospodarczego, a program kształcenia jest wynikiem konsultacji z przedstawicielami organizacji pracodawców naszego regionu (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki, Lubuski Klaster Metalowy, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i wielu innych) oraz pozostaje w ścisłym związku z profilem naukowo-badawczym pracowników Wydziału Technicznego.

Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka to szansa dla inżynierów informatyków z Gorzowa i regionu na zachowanie ciągłości kształcenia i pracę w najnowszych technologiach. Studia na kierunku informatyka stwarzają możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej, gdyż stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia. Studia trwają 3 semestry w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem kształcenia jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu studiów, w tym podejmowania i prowadzenia własnej działalności. W programie kształcenia studiów drugiego stopnia utworzone moduły uzupełniające w zakresie inżynierii oprogramowania i baz danych, sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych oraz programowania urządzeń technicznych.

Absolwenci kierunku informatyka studia drugiego stopnia zdobędą wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na takich stanowiskach pracy jak analitycy systemowi i biznesowi, projektanci oprogramowania, programiści oprogramowania, testerzy oprogramowania, architekci sieci, administratorzy systemów, serwerów i sieci komputerowych, operatorzy sieci, projektanci systemów mikroprocesorowych, programiści języków niskopoziomowych, konstruktorzy i operatorzy systemów sterowania.

Oby, podobnie jak na pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, również na kierunku informatyka drugiego stopnia pojawiły się ogólnopolskie wyróżnienia i patenty, czym Gorzów będzie się mógł pochwalić i co pozwoli zatrzymać wykwalifikowaną kadrę w regionie.

Rekrutacja na stronie: http://ajp.edu.pl/informacje-dla-kandydatow.html

Media:

https://www.radiogorzow.pl/135844/informatyka-ii-stopnia-na-ajp/

https://www.echogorzowa.pl/news/37/Akademia-im-Jakuba-z-Paradyza/2021-07-08/studia-drugiego-stopnia-na-kierunku-informatyka-30888.html

https://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2021-07-10/ciaglosc-ksztalcenia-informatykow-na-akademii-9366.html

 

 

 

dobry startOd roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Back to top