|       |   EN

Aktualności

KOMUNIKAT NR 4/140/2022

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie kształcenia w trybie zdalnym w Akademii im. Jakuba z Paradyża

KOMUNIKAT NR 4/140/2022

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie kształcenia w trybie zdalnym w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Na zdjęciu po lewej stronie przy stole JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, a po prawej p.o. Dyrektora Oddziału Piotr Dopierała podpisujący porozumienie o współpracy.15 listopada 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim a Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie,

widok punktu badań oraz pacjentów stojących w kolejce do badania z lotu ptaka.

W dniu 5 listopada 2022 r. w Centrum Handlowym NoVa Park odbyła się akcja promująca badania profilaktyczne wśród mężczyzn pod hasłem Męskie zdrowie.

Uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresie: LOGOPEDII edycji 2022/2023. Pierwszy zjazd planowany jest na 18 – 20.11.2022 roku. Do I zjazdu przyjmujemy jeszcze kandydatów.

Na fotografii widoczni są studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża wykonujący resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie, wraz ze studentką ratownictwa medycznego udzielająca instruktażu jak poprawnie ułożyć dłonieW dniu 17.10.2022 r. pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu AJP w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowali akcję promującą resuscytację krążeniowo-oddechową, która była częścią "Europejskiego Dnia Przywracania Pracy Serca”.

Back to top