|       |   EN

Aktualności

Na zdjęciu od lewej: pedel 1, Kanclerz Roman Gawroniak, Prorektor ds. Nauki prof. Grzegorz Kucharczyk, Prorektor ds. kształcenia dr Przemysław Słowiński, pedel 24 października 2022 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego w naszej uczelni.

PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST OBOWIĄZKOWY DLA STUDENTÓW I ROKU (studiów licencjackich, inżynierskich, 26+ oraz jednolitych

magisterskich) WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W WYMIARZE 60 GODZIN.

Przedmiot Wychowanie Fizyczne można zrealizować w ramach Zakładu Wychowania Fizycznego lub Klubu Uczelnianego AZS AJP.

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym będą odbywały się w trybie hybrydowym, w wymiarze 30 godzin.

Na zdjęciu od lewej: Redaktor Andrzej Pierzchała i Dyrektor Biblioteki Głównej Sławomir Jach

20 września 2022 r. w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się promocja książki Wenety Puklicz-Pierzchały „Teatr Ireny i Tadeusza Byrskich czyli idea prowincji oswojonej w praktyce”. Tę nową publikację Wydawnictwa AJP, do druku przygotowała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Zdjęcie uczestników konferencji DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZAW dwudniowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe pogranicza” uczestniczyli badacze z Polski i Ukrainy.

 Komunikat Nr 2/140/2022

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2022/2023 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 Komunikat Nr 2/140/2022

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2022/2023 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT NR 1/140/2022

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

KOMUNIKAT NR 1/140/2022

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Back to top