|   EN

Aktualności

Debata OksfordzkaStudenci!

Zapraszamy do eliminacji Centralnych w Akademickich Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich


Szczegółowe informacje w linku: https://ampdo.pl/eliminacje-centralne/

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://ampdo.pl/eliminacje-centralne/

 

 

Wykład on-line "Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa"Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład on-line pn. "Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa".


Wykład zostanie wygłoszony przez dra inż. Łukasza Lemieszewskiego oraz Patryka Kupisa  Zakład Systemów Informatycznych i Sieci Komputerowych. 

W dniu 13 kwietnia o godz. 8.40 na platformie TEAMS.

Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6734eb73f2dd47c4a6dd031bbd55263b%40thread.tacv2/1617876087599?context=%7b%22Tid%22%3a%227863cc89-301a-4139-bb6b-b7df93f3e364%22%2c%22Oid%22%3a%22d53ee281-f961-4daf-8d3e-4fa908b39575%22%7d

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodzi dla bezpieczeństwaWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej

mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI OGÓLNOPOLSKEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODZI DLA BEZPIECZEŃSTWA, która odbędzie się 12 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Komunikat Nr 10/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 19 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br., przedłuża się zmianę formy kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu do niezwłocznego przekazania studentom kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej i zdalnej od dnia 7 kwietnia 2021 r.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 10/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 19 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 1 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br., przedłuża się zmianę formy kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Zobowiązuje się Dziekana Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu do niezwłocznego przekazania studentom kierunku pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej i zdalnej od dnia 7 kwietnia 2021 r.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Nowoczesne Zarządzanie BiznesemW dniu 25 marca 2021 odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB (spotkanie online), w którym wziął udział dr Andrzej Kuciński kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Uczelniany Koordynator Programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem.

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieStudenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyli w spotkaniu nt: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości. Wykład przeprowadził Pan Sergiusz Łukasiewicz – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

logo - Nowoczesne Zarządzanie BiznesemSzanowni Państwo serdecznie zapraszam na wykład online na temat Cyfrowa transformacja usług finansowych  Cyfrowej transformacji usług finansowych, który odbędzie się 25 marca 2021 w godzinach 13:30-14:30. Wykład przeprowadzi Pan Wojciech Pantkowski,  Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży. Szczegóły na temat wydarzenia i zasady rejestracji zostały przedstawione poniżej.


Wykład on-line rozpocznie się w dniu 25.03.2021 o godz. 13:30

Czas trwania wykładu: 60 minut

Temat wykładu: Cyfrowa transformacja usług finansowych

Prowadzący wykłady: Wojciech Pantkowski,  Wiceprezes Zarządu KIR odpowiedzialny za Obszar Usług Internetowych i Sprzedaży

Rejestracji na wykłady on-line należy dokonać nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego wykładu on-line.

 

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko oraz adres e-mail):

https://nzb.clickmeeting.com/cyfrowa-transformacja-uslug-finansowych/register?_ga=2.239546755.1096511957.1615747413-1420463143.1605271663

Po zarejestrowaniu się, otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu on-line, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. 

 

 

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr A. Kuciński

Back to top