|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 7/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie drugiego etapu zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r.


  

     W związku z wdrożeniem przez Ministra Edukacji i Nauki drugiego etapu szczepień dla pracowników uczelni informuję, że począwszy od dnia 2 marca do dnia 3 marca br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych pracowników na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r. Tym samym decyzją Ministra Edukacji i Nauki granica wieku uprawnionych do szczepienia została podniesiona z 65. roku życia do 69. roku życia. Pracownicy AJP, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień.

     Proces rejestracji będzie przebiegał tak samo, jak w przypadku pierwszego etapu szczepień pracowników AJP, o którym mowa w Komunikacie Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w AJP (dostępnym na stronie głównej www.ajp.edu.pl w zakładce COVID-19). Za proces rejestracji na szczepienia w AJP odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl.

     W związku z powyższym, każdy zainteresowany pracownik AJP proszony jest o niezwłoczne przesyłanie na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej skanu wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do przedmiotowego Komunikatu Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. (nie dotyczy pracowników AJP, którzy we wcześniejszym terminie złożyli oświadczenie). Termin przesyłania oświadczeń upływa dnia 3 marca br. o godz. 15:30.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 7/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie drugiego etapu zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r.


  

     W związku z wdrożeniem przez Ministra Edukacji i Nauki drugiego etapu szczepień dla pracowników uczelni informuję, że począwszy od dnia 2 marca do dnia 3 marca br. rusza możliwość rejestracji zainteresowanych pracowników na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Zapisy obejmują nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia z datą urodzenia po 31 grudnia 1951 r. Tym samym decyzją Ministra Edukacji i Nauki granica wieku uprawnionych do szczepienia została podniesiona z 65. roku życia do 69. roku życia. Pracownicy AJP, którzy wcześniej nie skorzystali z rejestracji, a byli do tego uprawnieni, również będą mieli możliwość zgłoszenia się do szczepień.

     Proces rejestracji będzie przebiegał tak samo, jak w przypadku pierwszego etapu szczepień pracowników AJP, o którym mowa w Komunikacie Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w AJP (dostępnym na stronie głównej www.ajp.edu.pl w zakładce COVID-19). Za proces rejestracji na szczepienia w AJP odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl.

     W związku z powyższym, każdy zainteresowany pracownik AJP proszony jest o niezwłoczne przesyłanie na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej skanu wypełnionego oraz podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do przedmiotowego Komunikatu Nr 5/140/2021 Rektora AJP z dnia 12 lutego 2021 r. (nie dotyczy pracowników AJP, którzy we wcześniejszym terminie złożyli oświadczenie). Termin przesyłania oświadczeń upływa dnia 3 marca br. o godz. 15:30.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Okładka książki prof. Dariusza RymaraKsiążka prof. AJP dr. hab. Dariusza Rymara Przegrałem jak żołnierz. Zdzisław Morawski (6 IX 1926 – 28 X 1992) – biografia polityczna, opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe AJP, została nagrodzona Lubuskim Wawrzynem Naukowym 2020. Wawrzyn w kategorii prac naukowych przyznano po raz szesnasty. Do tegorocznego konkursu zgłoszono łącznie 71 prac.
Gratulujemy!

na zdjęciu trener Tomasz Saska i zawodnik Łukasz ŻokŁukasz Żok na Mistrzostwach Polski Seniorów w Toruniu zdobył srebrny medal w biegu na 200 m z rewelacyjnym nowym rekordem życiowym 21.18s.


Łukasz wygrał również w biegu na 200 m klasyfikacje do lat 23. Zawodnik Alks AJP Gorzów Wielkopolski dzięki świetnemu występowi zdobył pierwszy medal w swojej karierze w kategorii seniorów. Głównym celem na sezon zawodnika jest kwalifikacja na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, której odbędą się w norweskim Bergen. Łukasz Żok jest studentem I roku bezpieczeństwa narodowego na AJP.

 

Komunikat Nr 6/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

W związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 24 lutego br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia „stacjonarnego” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe) na kształcenie wyłącznie zdalne.

W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej. 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Traci moc Komunikat Nr 4/140/2021 Rektora AJP z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

                                                                         

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 6/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

W związku ze wzrostem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 24 lutego br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia „stacjonarnego” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe) na kształcenie wyłącznie zdalne.

W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie hybrydowej. 

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Traci moc Komunikat Nr 4/140/2021 Rektora AJP z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża.

                                                                         

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Dziedzictwo kulturowe pogranicza"Szanowni Państwo!

                Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej         

Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

Komunikat Nr 5/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w Akademii im. Jakuba z Paradyża 

Back to top