|       |   EN

Aktualności

W dniu 12 grudnia 2014 roku odbył się uczelniany etap Konkursu Języka Niemieckiego, do którego przystąpiło 14 studentów różnych kierunków i specjalności. Finalistami zostali:

Dnia 9 grudnia 2014 roku o godzinie 12.50 w Rektoracie przy ul. Teatralnej 25 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a Centrum Turystycznym „Cadet” s.c. Anna Bezulska, Michał Bezulski w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

KOMUNIKAT Nr 3/2014
UCZELNIANEJ KOMISIJ WYBORCZEJ
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie terminarza wyboru przedstawicieli pracowników
w wyborach uzupełniających do Senatu i rad wydziałów

 

Na podstawie Uchwały Nr 6/001/2014 UKW z dnia 25 stycznia 2014 r.w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych, Uczelniana Komisja Wyborcza przypomina, iż dnia 12 grudnia 2014 r. odbędą się zebrania następujących grup pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyżaw Gorzowie Wielkopolskim:

 

Wybory uzupełniające do Senatu:

 

1)    Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

zebranie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego:

godz. 13:30 - sprawdzenie quorum,

godz. 13:35 – głosowanie lub z powodu braku quorum ogłoszenie 15 min przerwy,

ew. godz. 13:50 – głosowanie przy braku quorum,

 

Wybory uzupełniające do rad wydziałów:

 

1)    Wydział Ekonomiczny:

zebranie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego:

godz. 14:00 - sprawdzenie quorum,

godz. 14:05 – głosowanie lub z powodu braku quorum ogłoszenie 15 min przerwy,

ew. godz. 14:20 – głosowanie przy braku quorum,

 

2)    Wydział Techniczny:

zebranie przedstawicieli pracowników Wydziału Technicznego niebędących nauczycielami akademickimi:

godz. 12:30 - sprawdzenie quorum,

godz. 12:35 – głosowanie lub z powodu braku quorum ogłoszenie 15 min przerwy,

ew. godz. 12:50 – głosowanie przy braku quorum,

 

 

Sekretarz UKW: mgr Teressa Krasowska

Przewodniczący UKW: mgr Marcin Szott

 

 

 

 

KOMUNIKAT Nr 2/2014
UCZELNIANEJ KOMISIJ WYBORCZEJ
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyłonionych przedstawicieli samorządu studenckiego w wyborach uzupełniających do rad wydziałów

 

Na podstawie § 21a ust. 1 pkt 7 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Nr 62/000/2011 z dnia 18 października 2011 r., zmienionego Uchwałą Senatu Nr 49/000/2013 z dnia 12 lipca 2013 r., Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z Terminarzem czynności wyborczych do dnia 9 grudnia 2014 r., do godz. 15:30 Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wyłoniła następujących przedstawicieli samorządu studenckiego do rad wydziałów:

 

Wybory uzupełniające do rad wydziałów:

 

1)    Wydział Humanistyczny:

Dawid Szymański

 

2)    Wydział Techniczny:

Kamil Grabowski

Paulina Kozdraś

 

 

Sekretarz UKW: mgr Teressa Krasowska

Przewodniczący UKW: mgr Marcin Szott

 

04 grudnia 2014 r. Biuro Karier i Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy, zorganizowało IV Mikołajkowe Targi Edukacyjne, Turystyki i Pracy.

Lubuskie Wawrzyny 2014 – zaproszenie do konkursu

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. zapraszają do udziału w 21. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Literacki, 10. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Naukowy oraz 2. edycji konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.

 

 

 

 

KOMUNIKAT Nr 1/2014
UCZELNIANEJ KOMISIJ WYBORCZEJ
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zgłoszonych kandydatur w wyborach uzupełniających do Senatu Uczelni
oraz na przedstawicieli do rad wydziałów

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż zgodnie z Terminarzem czynności wyborczych do dnia 3 grudnia 2014 r., do godz. 15:30 wpłynęły następujące kandydatury na przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów:

 

Wybory uzupełniające do Senatu:

 

1)    Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wpłynęła kandydatura:

prof. nadzw. dr hab. Alicji Młynarczyk

 

2)    Wydział Techniczny:

spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
lub stopień naukowy doktora habilitowanego, bądź zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego:

nie wpłynęła żadna kandydatura (wybór zostanie dokonany w późniejszym terminie)

 

Wybory uzupełniające do rad wydziałów:

 

1)    Wydział Ekonomiczny:

spośród przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, wpłynęła kandydatura:

dra Grzegorza Drozdowskiego

 

2)    Wydział Techniczny:

spośród przedstawicieli pracowników Wydziału Technicznego niebędących nauczycielami akademickimi, wpłynęła kandydatura:

mgr Otylii Grześkowiak

 

Uczelniana Komisja Wyborcza oświadcza, iż kandydaci zostali wpisani na listę wyborczą po uprzednim wyrażeniu zgody na kandydowanie.

 

 

 

Sekretarz UKW: mgr Teressa Krasowska

Przewodniczący UKW: mgr Marcin Szott

 

DRODZY STUDENCI PWSZ !!!!

DARMOWY ANGIELSKI - przygotowanie do FCE
KAŻDA ŚRODA 8:15-9:45
UL. F. CHOPINA 52, bud.5, sala 108

                              ZAPRASZAMY !!!

                                 info: j.kordacz-krawczyk@wp.pl

Back to top