|       |   EN

Aktualności

 

 

         Szanowni Państwo

         W 1998 roku na bazie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich (którego zadaniem od 1991 roku było kształcenie nauczycieli dla zaspokojenia potrzeb lokalnego środowiska oświaty) została powołana Gorzowska Wyższa Szkoła Zawodowa, przemianowana rok później na PWSZ. Jej pierwszym – przez 9 lat – rektorem był prof. Zenon Głodek. Przygotowując się do kolejnych zmian, na które szczególnie intensywnie pracowaliśmy od 2007 roku, nadaliśmy jej w 2013 roku imię patrona, jakim jest Jakub z Paradyża – niezwykle wnikliwy i postępowy, bezsprzecznie najwybitniejszy europejski filozof przełomu średniowiecza i renesansu,  którego poglądy i publikacje stały się podstawą działalności Lutra i rozwoju myśli protestanckiej. Imię patrona uczelni miało m.in. świadczyć o ciągłości działalności uczelni w wypadku zmiany jej statusu z zawodowego na akademicki, co nastąpiło 13 maja 2016 roku, wraz z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy przyjętej przez Polski Parlament niemal jednogłośnie, zarówno przez Sejm (jego izbie niższej) jak i Senat (izbie wyższej).

Dnia 31 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 5-lecia Akademii im. Jakuba z Paradyża w 30-letniej historii Uczelni.

Fryderyk Fulko student Wydziału Technicznego, trzeciego roku mechaniki i budowy maszyn – w miniony weekend zdobył brązowy medal na dystansie 1000 m w konkurencji K-2 (na dwójce) na 84 Mistrzostwach Polski Seniorów w Kajakarstwie Klasycznym, które odbyły się w Bydgoszczy.

Inauguracja Akademii Automatyki i Mechatroniki AJP25 sierpnia 2021 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się inauguracja Akademii Automatyki i Mechatroniki.

Dnia 01.08.2021 r. na Gorzowskim Starym Rynku odbył się „Lubuski Piknik Zdrowia”. Odwiedzający mogli skorzystać z porad przedstawicieli firm propagujący zdrowe i aktywny tryb życia.

Wydział Ekonomiczny kształci studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami i trendami rynku pracy. Współpraca z przedsiębiorstwami, organizacjami okołobiznesowymi i jednostkami samorządowymi przyczyniła się do powstania idei studiów o profilu praktycznym w zakresie zarządzania. Koncepcja ta została pozytywnie zaopiniowania przez członków Konwentu WE oraz inne podmioty będące przedstawicielami szeroko pojętej sfery gospodarczej. Ponadto wypracowane rozwiązania dydaktyczne pozostają w ścisłym powiązaniu z obszarami badawczymi pracowników naukowych Wydziału, co gwarantuje łączenie praktycznego charakteru studiów z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie zarządzania i nauk pokrewnych.

Na zdjęciu: władze uczelni oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego Pieśń Gaudeamus igitur odśpiewali absolwenci kształcący się na pięciu Wydziałach Akademii im. Jakuba z Paradyża. Tytuły licencjata i magistra obroniło ponad dwieście pięćdziesięciu absolwentów AJP, a stu pięćdziesięciu jest w trakcie przygotowywania do obrony.

Spotkanie pomocyjne dot. antologii poezji Stanisławy PlewińskiejDnia 8 lipca 2021 r. na dziedzińcu AJP przy ul. Teatralnej 25, odbyła się promocja antologii poezji Stanisławy Plewińskiej, którą opracowała prof. AJP dr Maria Maczel.

Back to top