|       |   EN

Aktualności

Nowy Rok Akademicki 2014/2015 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża zainaugurowany został uroczystą Mszą Świętą w Katedrze Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim, pod przewodnictwem JE Ks. Bp. dra Stefana Regmunta.  Po Mszy, Władze Uczelni oraz licznie zgromadzeni goście, pracownicy oraz studenci udali się, uczestnicząc w pochodzie, na ulicę Chopina, gdzie w auli im. prof. Stanisława Kirkora odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego.

Dnia 16 sierpnia 2014, podczas pikniku militarnego M.A.S.H., który zorganizowany został na poligonie wojskowym w Skwierzynie, odbyła się promocja Uczelni i Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego. Osoby zainteresowane dalszym kształceniem się miały możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną proponowaną przez naszą uczelnię oraz wydział. Zainteresowani mieli możliwość porozmawiania z  przedstawicielem kadry dydaktycznej oraz z reprezentantem studentów, a także otrzymania materiałów promocyjnych.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, w ramach prowadzonego projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”, rozpoczyna trzecią edycję konkursu „Indeks Marzeń”. Mogą do niego przystąpić niepełnosprawni maturzyści, którzy potrzebują finansowego wsparcia w kontynuowaniu edukacji.

 

Dnia 26 lutego 2014 r.  uchwałą nr 4/2014 Zarządu Lubuskich Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim weszła w poczet ich członków.

 

 

 

Biuro Karier i Promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyło w akcji promocyjnej (9 sierpnia ) podczas  III „Święta Warty” w Murzynowie niedaleko Skwierzyny. Plenerowa impreza w malowniczym miejscu u brzegu Warty przyciągnęła wielu mieszkańców i turystów. Osoby zainteresowane studiami w murach naszej uczelni otrzymały plik niezbędnych informacji, a wiele informatorów z ofertą studiów trafiło również do młodych ludzi, którzy przyszli na festyn.

Szanowni Państwo,

Gazeta Lubuska opublikowała 18 czerwca 2014 r. wywiad z Prezydentem Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Tadeuszem Jędrzejczakiem. W związku z nieprawidłowymi informacjami, które po raz kolejny ukazały się w mediach Władze Uczelni zajęły stanowisko w tej sprawie.

  1. Nie padło z ust Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim mgr. Romana Gawroniaka na sesji Rady Miasta stwierdzenie „…to z idźcie z fikołkami”, czyli z Akademią Wychowania Fizycznego. Stanowczo zaprzeczamy oskarżeniu o jego niestosowne zachowanie. Na pytanie, kto powinien tworzyć w mieście Akademię Kanclerz odpowiedział, że w Gorzowie jesteśmy wszyscy razem i stanowisko Senatu i Rektora PWSZ jest jednoznaczne: chcemy pomóc AWF-owi w sytuacji, w której się znalazł. Rozmowy z Władzami AWF-u cały czas trwają. Czy zakończą się sukcesem? Mamy ogromną nadzieję. Gdyby AWF nie chciał dążyć do sukcesu razem z nami, to Pan Rektor prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński nie przyjeżdżałby na rozmowy z Panią Rektor prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską. Rozmowy, które prowadziliśmy z Rektorem Smorawińskim w siedzibie PWSZ były w duchu partnerskim i przy pełnym zrozumieniu obu stron.
  2. Odpowiadając na zarzuty Władz Miasta dotyczące braku informacji o aktualnej sytuacji naszej Uczelni, tak finansowej jak i kadrowej, Kanclerz PWSZ udzielił bardzo wyczerpującej wypowiedzi,w której ujął, że Uczelnia oprócz Rektora i Senatu, ma jeszcze Konwent, którego członkiem jest Pani Wiceprezydent Alina Nowak. Na wszystkie pytania, które są zadawane przez Panią Prezydent, udzielamy wyczerpujących odpowiedzi. Dlatego też przekonani jesteśmy, że Pan Prezydent jest również na bieżąco o wszystkim informowany; Konwentowi udostępniane są również wszystkie dokumenty. Ponadto wszelkie informacje o działalności naszej Uczelni znajdują się na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Ze strony Miasta padają zarzuty, że Uczelnia nie wnosi żadnego wkładu w jego rozwój. Należy pamiętać, że mamy prawie 3 tys. studentów, ponad 350 pracowników, w tym ponad 200 naukowo-dydaktycznych – profesorów (bez mała 50) zatrudnionych, z czego ponad 30 na pierwszym etacie. Pan Prezydent zapomniał o tym, że wykształciliśmy ponad 40 doktorów. Mamy 14, a nie 17 kierunków. Wkład finansowy Uczelni w bazę naukowo-dydaktyczną wyniósł ponad 55 mln zł, z czego prawie 40 mln to są pieniądze wypracowane przez nas, począwszy od inwestycji rozpoczętych przez prof. Zenona Głodka, pierwszego Rektora PWSZ. Jeżeli chodzi o kompleks przy ul. Fryderyka Chopina to wszystkie te nieruchomości kupiliśmy, choć z bardzo dużą bonifikatą. Darowizny od Miasta były dwie: budynek nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52, w którego remont Uczelnia włożyła ok. 14,5 mln. oraz bursa przy ul. Piłsudskiego, w której znajduje się obecnie Dom Studenta DeSant, wyremontowany za kwotę ok. 7 mln.
  4. Warty podkreślenia jest fakt, iż to wszystko zostaje w mieście i pracuje dla miasta. Odnośnie działań kulturalnych to należy pamiętać, iż działająca już od 10 lat Galeria „Punkty Widzenia” funkcjonująca w Bibliotece Głównej PWSZ jest wielkim dokonaniem na rzecz Miasta i środowiska twórczego. W Galerii co miesiąc prezentowane są dzieła innego artysty. Pokazaliśmy również, że potrafimy stworzyć najnowocześniejszą Halę Sportową. Uczelnia to także inne działania na rzecz mieszkańców miasta, czego przykładem są  Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu” dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz „Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego”, które rozpocznie swoją działalność 01 września br. Ponadto, już w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, tworzymy Laboratorium Środowiskowe dla studentów Wydziału Technicznego i przedsiębiorców. To między innymi Uczelnia wniosła do środowiska miejskiego przez 16 lat swojej działalności.
  5. W odpowiedzi na informacje opublikowane w Gazecie Lubuskiej dotyczące kierunków i liczby studentów PWSZ Kanclerz sprostował nieprawdziwe dane, twierdząc tym samym, że liczbę kierunków weryfikuje liczba chętnych. Na wszystkich kierunkach, poza jednym, mamy dobre obłożenie studentami. Jest tylko jeden kierunek, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania – to kulturoznawstwo, jednakże tu też znajdziemy rozwiązanie. Uczelnia daje możliwość podjęcia studiów na 14 kierunkach w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych, humanistycznych, a także technicznych. Wydział Techniczny to znakomity przykład współdziałania Uczelni ze środowiskiem biznesu. Jest też bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Uczelnia chętnie współpracuje ze środowiskiem, czego wyrazem jest ponad 50 podpisanych porozumień o współpracy, między innymi z Klastrem Metalowym, Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Lubuską Organizacją Pracodawców, Izbą Celną, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Lubuskim Kuratorem Oświaty, Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej Spółką Akcyjną, Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółką Akcyjną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi. Każdy z oferowanych przez Uczelnię kierunków studiów jest dostosowywany do bieżących potrzeb rynku pracy, dzięki czemu mamy dzisiaj około 15 tys. absolwentów, wśród których nową grupę stanowią dyplomowani inżynierowie.
  6. Jakość kształcenia na Uczelni zgodnie z najwyższymi standardami weryfikuje nie nieokreślona opinia, ale Polska Komisja Akredytacyjna, która wydała wysokie oceny wszystkim naszym kierunkom – udzielając im  akredytacji na 5 lat, a nawet na maksymalny okres, czyli 6 lat. Nawiązując do problemu uzyskania praw do doktoryzowania przez PWSZ, Kanclerz podkreślił w swojej wypowiedzi, że gdyby dotacja ze strony miasta, która w ciągu ostatnich 16 lat wyniosła zaledwie 250 tys. zł, byłaby większa, to zapewne bylibyśmy na innym etapie.
  7. Chcemy uszanować 43-letnią tradycję i dorobek Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W przyszłej Akademii będzie miejsce dla wszystkich trzech kierunków, które są teraz na ZWKFie. Decyzje o ostatecznym kształcie Akademii, jeśli ta powstanie, będą podejmowane przez Senat i Rektora tej Uczelni. Uchwałą Senatu PWSZ wytyczyła kierunek dojścia do statusu Akademii. Jest ona konkretyzacją naszego stanowiska. Chcemy pomóc naszemu Partnerowi, który sprzedał Miastu halę i stadion za 7 mln zł, ale na dokończenie rozpoczętej inwestycji potrzebuje nawet trzy razy więcej.
  8. Nasza Uczelnia przez 16 lat wniosła ogromny wkład do dorobku Miasta. W żaden sposób nie czujemy się środowiskowo wyalienowani. Jesteśmy Uczelnią, która jest tu mocno zakorzeniona i stabilnie buduje swoją przyszłość.

W dniu 07 sierpnia 2014 roku o godz. 11:00 w budynku Rektoratu przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim podpisane zostało porozumienie dotyczące nawiązania współpracy między Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Oddziału Regionalnego w Gorzowie Wielkopolskim a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

absolutorium-1014Szanowni Państwo, drodzy Absolwenci,

pod zamieszczonym poniżej linkiem znajdują się zdjęcia dokumentujące Waszą Uroczystość - Wręczenie Dyplomów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Zapraszamy na fotorelację oraz pobranie zdjęć.

 

Aby zobaczyć zdjęcia kliknij tutaj.

 

Back to top