|       |   EN

Aktualności

Na początku lipca grupa uczniów z gimnazjum ewangelickiego w Berlinie-Koepenick wraz z opiekunami odwiedziła Gorzów i naszą uczelnię. Wyjazd odbył się w ramach Tygodnia Kultury i Jęz. Polskiego, który zorganizowała w tamtejszym gimnazjum Pani Anette Suss, będąca stypendystką Fundacji Boscha w roku akademickim 1996/1997 w NKJO w Gorzowie Wielkopolskim.

26 czerwca 2014 roku gościliśmy w murach naszej Uczelni uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Moro” z Barlinka.  Uczniowie klas I i II Technikum Hotelarskiego oraz III klasy Technikum Ekonomicznego, Mechanicznego i Informatycznego biorą udział w zajęciach projektowych pod nazwą „Kurs pilotażu wycieczek oraz rezydentura”. Nasi goście spotkali się z Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju PWSZ dr. Arkadiuszem Wołoszynem. Uczniowie wysłuchali informacji na temat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, kierunkach i korzyściach studiowania w murach naszej Uczelni. Zwiedzili również budynek Uczelni oraz Bibliotekę, w której mogli skorzystać z najnowszych technologii wyszukiwania książek.

Wychowawczynie mgr Marzena Lewandowska i mgr Iwona Sobierajewicz poinformowały, że do spotkania doszło dzięki funduszom pozyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tytuł projektu: „Chcę być najlepszym w swoim zawodzie”.

 

Mamy nadzieję na długotrwałą współpracę.

 

Barbara Kuska

Fotorelacja

 

W wyniku ogłoszonego Konkursu na Belfra roku 2014 , studenci ponownie wybrali tak jak w ubiegłym roku dr. ALEKSANDRA KRÓLIKOWSKIEGO.

AC

Lipiec w Naszej Uczelni to koniec nauki i czas obron prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Dla wielu absolwentów jest to czas pożegnania z Uczelnią.
W tym roku dyplomy otrzymało 463 absolwentów, którym licznie towarzyszyły rodziny, przyjaciele i znajomi. W/w uroczystość to wiele emocji – wielka radość i smutek.
Pożegnanie z Uczelnią, wykładowcami, pracownikami administracyjnymi.
Płynęły pożegnalne łzy. Niektórzy nasi absolwenci, studiów licencjackich i inżynierskich pozostaną na Uczelni kontynuując naukę na Uzupełniających Studiach Magisterskich.

                 Kampania "Bajkowy urlop w Polsce" podsumowuje dotychczasowe działania Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach projektu "Promujmy Polskę Razem". Partnerem kampanii w województwie lubuskim jest Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna "LOTUR". Kampania finałowa projektu Promujmy Polskę Razem to cykl szesnastu akcji promocyjnych w każdym z województw.

                  Wyłonione w ten sam sposób we wszystkich województwach zdjęcia bajkowo-turystycznych inscenizacji pojawią się na ponad 250 billboardach w całej Polsce już w listopadzie. Dzięki temu każdy z mieszkańców Gorzowa i naszego województwa miał okazję zostać twarzą lubuskiego i promować region.

                  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim reprezentowana przez Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju dr Arkadiusza Wołoszyna została zaproszona do udziału w imprezie, jako uczelnia od wielu lat kształcąca specjalistów w zakresie turystyki i rekreacji w naszym regionie.

                                                                                                                                Przygotowała Joanna Kupczyk

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim certyfikat „Uczelnia Liderów 2014” oraz wyraziła głębokie uznanie dla działań w zakresie tworzenia na Uczelni warunków do rozwoju akademickiej przedsiębiorczości, kreowania wśród studentów umiejętności i kompetencji o wysokim poziomie użyteczności rynkowej, budowania oferty edukacyjnej zgodnie z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz umacniania marki Uczelni jako instytucji otwartej na wyzwania i tendencje rynkowe.

18 czerwca 2014 roku Biuro Karier i Promocji wraz mgr Katarzyną Przygocką-Romadziszyn i studentami I roku Turystyki i Rekreacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, uczestniczyło w akcji promocyjnej naszej Uczelni.

Tego dnia w godzinach popołudniowych na bulwarze nadwarciańskim w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowane zostały pokazy dla mieszkańców województwa lubuskiego. Pod hasłem „Bezpieczne wakacje” mogliśmy podziwiać pokazy sprawności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszego regionu. Frekwencja dopisała, a odwiedzających zachęcaliśmy do studiowania na naszej Uczelni, rozdawaliśmy informatory i uczelniane gadżety.

W dniach 2 – 5 czerwca 2014 studenci II roku Turystyki i Rekreacji przebywali na zgrupowaniu w Lubiatowie, gdzie w ramach zajęć „Organizacja turystyki kwalifikowanej” poznawali tajniki żeglarstwa i windsurfingu.

Back to top