|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Komunikat Nr 13/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin

Komunikat Nr 13/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie przedłużenia terminu zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin


 

W związku z Komunikatem Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zgłoszeń do szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz członków ich rodzin informuję, termin rejestracji osób zainteresowanych szczepieniem przeciwko COVID-19 zostaje wydłużony do 14 maja br. Zapisy obejmują:

  1. pracowników;
  2. studentów;
  3. członków rodzin w/w osób.

Najważniejsze informacje:

  1. aby przystąpić do szczepienia należy złożyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiące załącznik nr 1 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. (w przypadku pracownika AJP lub w imieniu członków rodziny) albo załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r. (w przypadku studenta AJP lub w imieniu członków rodziny);
  2. do szczepienia nie mogą zgłosić się osoby, które są już zarejestrowane w systemie szczepień;
  3. za zapisy na szczepienia w AJP, odpowiedzialny jest koordynator ds. szczepień, mgr Monika Kopeć, tel. 95-721-60-49, adres poczty elektronicznej: mkopec@ajp.edu.pl ;
  4. szczepienie odbędzie się na terenie AJP, dokładne miejsce szczepienia zostanie podane do wiadomości po uzyskaniu zgody MEiN na przeprowadzenie szczepień w AJP;
  5. pracownicy i studenci AJP, nie zarejestrowani do tej pory w systemie szczepień, którzy do dnia 3 marca br. złożyli w AJP oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, składają ponownie nowe oświadczenie, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 albo załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 12/140/2021 Rektora AJP z dnia 29 kwietnia 2021 r.;
  6. warunkiem uruchomienia punktu szczepień na terenie AJP jest zebranie 300 chętnych.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od szczegółowych informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji i Nauki, które pozwolą AJP przygotować punkt szczepień.  

Na zdjęciu widoczny chłopak i dziewczyna w koszulkach Akademii im. Jakuba z Paradyża z ulotkami Zaszczep się w Majówkę.Studenci z Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu na prośbę organizatorów wzięli czynny udział w promocji i propagowaniu akcji "Zaszczep się w Majówkę".


To ważna inicjatywa, a jak donosi portal gorzowianin.pl „Zainteresowanie mobilnym punktem szczepień w parku Górczyńskim przerosło najśmielsze organizatorów. W pierwszy dzień zaszczepiło się 500 osób, w drugi już 700, a w trzeci 750 osób. Szczepienia preparatem firmy Johnson&Johnson miały potrwać do 3 maja, ale została podjęta decyzja o przedłużeniu funkcjonowania mobilnego punktu.”

FOT. Marcin Kluwak i Vanya Morozov

Na zdjęciu widoczne są okulary położone na otwartej książceWydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża, oraz gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich zapraszają na seminarium metodologiczne zatytułowane „Badania interdyscyplinarne i transdyscyplinarne w naukach o bezpieczeństwie – studium przypadku”.


Wprowadzenia w problematykę dokona dr Grzegorz Klein (WAiBN AJP).

Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Termin: 13 maja 2021 r. (czwartek)

Rozpoczęcie: godz. 17.00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia. Powinno ono zawierać: imię, nazwisko, afiliację oraz adres email, na który ma zostać wysłany link umożliwiający udział w spotkaniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 12 maja 2021 r. do godz. 20.00 na adresy jsikorski@ajp.edu.pl lub tmarcinkowski@ajp.edu.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zdjęcie pochodzi ze strony inverso.pl

Plakat informujący o nazwie, terminie konferencji wraz z logo uczelni partnerskichZakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową Dziedzictwo kulturowe pogranicza, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.


Konferencję on-line otworzą o godz. 9:00: Rektorzy uczelni partnerskich AJP i Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Dyrektor Akademickiego Centrum Ukrainoznawczego oraz Dziekan Wydziału Turystyki Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o przesłanie do dnia 10 maja br. do godz. 12:00 na wspolpraca@ajp.edu.pl maila z imieniem i nazwiskiem, afiliacją oraz adresem zwrotnym, na który zostanie przesłany link do konferencji.

 

Media:

https://www.radiogorzow.pl/124431/akademia-zaprasza-do-udzialu-w-konferencji/

https://www.echogorzowa.pl/news/37/Akademia-im-Jakuba-z-Paradyza/2021-05-06/zaproszenie-do-udzialu-w-konferencji-w-ajp-30338.html

 

Nabór na studia podyplomowe trwa! Zapraszamy do zapisów! Więcej informacji na stronie www.ajp.edu.plUwaga!


Rozpoczął się nabór na studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego. Termin zgłoszeń upływa 10 września 2021 roku.  Planowany termin rozpoczęcia zajęć 17 września 2021 roku.  

Back to top