|       |   EN

ŻonkileTradycyjnie w październiku cała społeczność miasta Gorzowa Wielkopolskiego bierze udział w akcji „Pola nadziei”, podczas której sprzedawane są cebulki żonkili, zaś zebrane fundusze przeznaczone są na wsparcie  Gorzowskiego Hospicjum im św. Kamila.

Również w naszej uczelni wolontariusze – studenci przyłączyli się do akcji, rozprowadzali oni cebulki wśród pracowników i studentów przez wiele dni na terenie wszystkich uczelnianych obiektów, także w hali sportowej podczas meczu koszykówki. Kupujący wykazali się hojnością często płacąc więcej niż 1,50 zł za cebulkę. Wielu przekazało pieniądze nie pobierając cebulek,  co umożliwiło na dosadzenie ich na utworzone w latach ubiegłych uczelniane Pola Nadziei przy ul. Teatralnej i Fryderyka Chopina.

W PWSZ udało się zebrać kwotę 535 zł, 34 gr. W imieniu Gorzowskiego Hospicjum serdecznie dziękujemy.

Opiekun koła "Wolontariusz" Małgorzata Madej

Back to top