|   EN

Grafika z napisem NOWOŚĆ! INFORMATYKA II STOPNIAAkademia im. Jakuba z Paradyża otrzymała pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów II stopnia na kierunku informatyka, który prowadzony będzie przez Wydział Techniczny.


Wydział Techniczny dąży do kształcenia przyszłych absolwentów o dużej przydatności dla rynku pracy i rozwoju społeczeństwa regionu. W tym celu współpracuje z przemysłem, a lata współpracy przyczyniły się do podjęcia starań o rozszerzenie oferty Wydziału, przy jednoczesnej odpowiedzi na potrzeby rynku pracy, czyli studia drugiego stopnia na kierunku informatyka. Kierunek ten stanowi odpowiedź na potrzeby otoczenia gospodarczego, a program kształcenia jest wynikiem konsultacji z przedstawicielami organizacji pracodawców naszego regionu (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Lubuski Urząd Wojewódzki, Lubuski Klaster Metalowy, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i wielu innych) oraz pozostaje w ścisłym związku z profilem naukowo-badawczym pracowników Wydziału Technicznego.

Studia drugiego stopnia na kierunku informatyka to szansa dla inżynierów informatyków z Gorzowa i regionu na zachowanie ciągłości kształcenia i pracę w najnowszych technologiach. Studia na kierunku informatyka stwarzają możliwość nabycia wiedzy interdyscyplinarnej, ogólnotechnicznej oraz specjalistycznej, gdyż stanowią uzupełnienie wiedzy z zakresu studiów pierwszego stopnia. Studia trwają 3 semestry w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Celem kształcenia jest dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej bezpośrednio po ukończeniu studiów, w tym podejmowania i prowadzenia własnej działalności. W programie kształcenia studiów drugiego stopnia utworzone moduły uzupełniające w zakresie inżynierii oprogramowania i baz danych, sieci komputerowych i systemów teleinformatycznych oraz programowania urządzeń technicznych.

Absolwenci kierunku informatyka studia drugiego stopnia zdobędą wykształcenie umożliwiające zatrudnienie na takich stanowiskach pracy jak analitycy systemowi i biznesowi, projektanci oprogramowania, programiści oprogramowania, testerzy oprogramowania, architekci sieci, administratorzy systemów, serwerów i sieci komputerowych, operatorzy sieci, projektanci systemów mikroprocesorowych, programiści języków niskopoziomowych, konstruktorzy i operatorzy systemów sterowania.

Oby, podobnie jak na pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża, również na kierunku informatyka drugiego stopnia pojawiły się ogólnopolskie wyróżnienia i patenty, czym Gorzów będzie się mógł pochwalić i co pozwoli zatrzymać wykwalifikowaną kadrę w regionie.

Rekrutacja na stronie: http://ajp.edu.pl/informacje-dla-kandydatow.html

Media:

https://www.radiogorzow.pl/135844/informatyka-ii-stopnia-na-ajp/

https://www.echogorzowa.pl/news/37/Akademia-im-Jakuba-z-Paradyza/2021-07-08/studia-drugiego-stopnia-na-kierunku-informatyka-30888.html

https://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2021-07-10/ciaglosc-ksztalcenia-informatykow-na-akademii-9366.html

 

 

 

Back to top