|       |   EN

Na zdjęciu po lewej stronie przy stole JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, a po prawej p.o. Dyrektora Oddziału Piotr Dopierała podpisujący porozumienie o współpracy.15 listopada 2022 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim a Narodowym Bankiem Polskim z siedzibą w Warszawie,

Oddział Okręgowy w Zielonej Górze. Porozumienie podpisali JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i p.o. Dyrektora Oddziału Piotr Dopierała. Celem porozumienia jest wykorzystanie potencjału i pozycji Uczelni oraz doświadczeń i dorobku NBP dla dalszych działań służących dobru obu Stron. 

Back to top