|       |   EN

Gorzowski Oddział Biblioteki Lekarskiej w naszej Uczelni3 marca br. odbyło się otwarcie Oddziału Gorzowskiego Biblioteki Głównej Lekarskiej w Warszawie w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej AJP przy ul. Fryderyka Chopina 52.

Podczas uroczystości miał miejsce wernisaż wystawy „MISTRZ RELIGA. CZŁOWIEK, LEKARZ, POLITYK” zrealizowany z inicjatywy i inspiracji Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego pod kierunkiem dr. n. przyr. Wojciecha Giermaziaka – Dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, po którym zgromadzeni goście zobaczyli zasoby otwieranego oddziału.

Następnie odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli:  JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Kierownik Oddziału Gorzowskiego Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie mgr Jarosław Spychała i Dyrektor Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża mgr Sławomir Jach.

Jako pierwsza głos zabrała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, która powiedziała, że „rozpoczęliśmy od wernisażu wystawy poświęconej człowiekowi wyjątkowemu, ikonie polskiej medycyny (…). Otwarcie Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w naszej Uczelni jest dla nas tak ważne, ponieważ jest to kolejny krok w rozwoju kierunków medycznych. Kształcimy od trzech lat na kierunku pielęgniarstwo, co oznacza, że w tym roku, w czerwcu, nasze mury opuszczą pierwsze pielęgniarki (…). Od dwóch lat kształcimy w zakresie kierunku ratownictwo medyczne, od roku prowadzimy pielęgniarstwo pomostowe. Czekamy na decyzję dotyczącą dietetyki klinicznej i składamy wniosek o zgodę na kierunek medycyna laboratoryjna. W tej sytuacji Biblioteka Lekarska Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zajmuje się nie tylko propagowaniem wiedzy, upowszechnianiem jej, ale również rozszerzaniem zainteresowań wiedzą medyczną w szeroko pojętym środowisku (…). Cieszę się, że to w naszej bibliotece znajduje się biblioteka lekarska, nasi studenci mają kilka kroków, żeby korzystać z jej zasobów.”

Następnie mgr Jarosław Spychała powiedział, że „biblioteka lekarska w Gorzowie istnieje nie od dziś, istnieje od 30 lat (…). Dzięki nawiązaniu współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża, która postawiła tak mocno na kierunki medyczne my, jako Biblioteka Lekarska, postanowiliśmy współpracować w tym rozwoju, z obopólną korzyścią (…). Świetne warunki lokalowe powodują to, że możemy także rozwinąć swoją ofertę kulturalną. Dzisiaj rozpoczęliśmy wystawą o prof. Relidze, w planach mamy kolejne interesujące wystawy i myślę, że dzięki temu środowisko tutaj, nie tylko medyczne, ale środowisko lokalne, mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i okolic częściej będą zachodzić i odwiedzać naszą bibliotekę.”

Mgr Sławomir Jach dodał, że „nareszcie w Gorzowie będzie takie miejsce, gdzie wszyscy, którzy pracują w ochronie zdrowia, ci, którzy kształcą, ci, którzy będą pracowali w ochronie zdrowia i ci, którzy będą tworzyli naukę będą mieli wszystko w jednym miejscu (…). Dzisiaj idziemy naprzód, otwieramy się na wszystkie środowiska i ułatwiamy im zdobywanie wiedzy, zdobywanie zawodu i wreszcie zdobywanie pracy w ochronie zdrowia. Cieszę się, że w ten sposób możemy pomóc, ułatwić studia na kierunkach medycznych (…).”

Mgr Jarosław Spychała, w odpowiedzi na pytanie czy biblioteka jest tylko dla lekarzy i studentów, powiedział, że „oferta Głównej Biblioteki Lekarskiej jest skierowana nie tylko do lekarzy, pracowników ochrony zdrowia, nie tylko do studentów kierunków medycznych, ale też do wszystkich mieszkańców – na miejscu, bez udostępniania zbiorów na zewnątrz (…).”

JM Rektor została zapytana także o wyniki ewaluacji i jakie korzyści dały uczelni. W odpowiedzi zebrani mogli usłyszeć, że „wypracowaliśmy kategorie B+ w trzech dyscyplinach: językoznawstwo, pedagogika i inżynieria mechaniczna. W świetle prawa, zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mamy możliwość prowadzenia studiów trzeciego stopnia, czyli studiów doktoranckich i mamy prawo do utworzenia szkoły doktorskiej. I takie też mamy nie tyle plany, co już realizowane działania, ponieważ przygotowaliśmy ofertę do uchwały rekrutacyjnej. W marcu senat podejmie uchwałę o rekrutacji na trzeci poziom studiów, czyli studia doktoranckie w dyscyplinach: językoznawstwo, pedagogika i inżynieria mechaniczna. Planujemy przyjąć do każdej dyscypliny na studia 8 osób, taki będzie limit (…). Od 1 października chcemy uruchomić szkołę doktorską, bo kategoria B+  w trzech dyscyplinach takie prawo nam daje. Studenci studiów doktoranckich prowadzą regularne zajęcia, ale też prowadzą badania pod kierunkiem swoich promotorów i wykonują czynności typowe dla asystentów, czyli uczestniczą w konferencjach, przygotowaniach konferencji, opracowują artykuły. Każdy student studiów trzeciego stopnia ma stypendium doktoranckie w wysokości minimalnej krajowej, nieopodatkowanej, zatem jest to spora kwota umożliwiająca i pracę naukową, i studiowanie, przy tym pomoc uczelni będzie tutaj jeszcze dodatkowym aspektem zachęcającym. Studentami mogą być osoby z całej Polski, ale także Europy. Rekrutacja przebiega w formule konkursowej: wybieramy najlepszych, zgodnie z obwarowaniami, jakie znajdą się w uchwale rekrutacyjnej (…). Ewaluacja dała też zobowiązanie do rozwoju naukowego i podnoszenia poziomu ewaluacji (…).”

Media:

Na AJP będzie szkoła doktorska. Na początek uczelnia przyjmie 24 osoby - Gorzów, ESKA.pl

Studia doktoranckie na AJP – Radio Gorzów (radiogorzow.pl)

Gorzowski oddział biblioteki lekarskiej w nowych murach – Radio Gorzów (radiogorzow.pl)

Sławomir Jach – Radio Gorzów (radiogorzow.pl)

Biblioteka Główna Lekarska otwarta w nowej siedzibie - YouTube

W gorzowskiej AJP otwarto oddział Biblioteki Głównej Lekarskiej (tvp.pl)

Biblioteka Główna Lekarska otwarta w nowej siedzibie (gorzowskie.pl)

 

Back to top