|       |   EN

W dniu 17 marca 2023 r. o godz. 13.00 w sali 401 bud. nr 8 przy ul. Fryderyka Chopina 52 odbędą się wybory uzupełniające do Senatu oraz Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP.

Zgłoszenia kandydatur w formie pisemnej ze zgodą kandydata na udział w wyborach uzupełniających wraz z oświadczeniem dla osób kandydujących należy składać u sekretarza Komicji Wyborczej lub przesyłać pocztą wewnętrzną do dnia 10 marca br. do godz. 15:30 (ul. Teatralna 25 pokój 213 lub 117).

Back to top